Rechtshulp

Bij de jurist van de dienst rechtshulp kan je aankloppen met allerhande juridische vragen en problemen, bijvoorbeeld omtrent een huur- of pachtovereenkomst, een koopovereenkomst, een huwelijks- of gezinssituatie, erfrechtelijke of strafrechtelijke problemen, leefloon of OCMW-dienstverlening,...
 
Je kan hier terecht voor informatie en advies, voor het opstellen van een brief of een verzoekschrift , voor onderzoek en behandeling van je dossier, eventuele bemiddeling en/of doorverwijzing en begeleiding naar bevoegde instellingen of personen, bv. sociale dienst, vakbond, notaris, advocaat, ...
 
De jurist kan echter niet optreden voor de rechtbank. Op dat moment moet hij je ook doorverwijzen naar een advocaat. Kan je geen advocaat betalen, dan kan je misschien beroep doen op (gedeeltelijk) kosteloze bijstand van een pro Deo advocaat. De jurist van het OCMW helpt je bij de aanvraag van een pro Deo advocaat.
 Alle inwoners kunnen  gratis gebruik maken van deze dienst.
 
De dienst rechtshulp wordt bemand door 2 juristen : Marc Gommé  en  Philippe Ackerman