Moeder-Taal is een aanbod Nederlands voor anderstalige jonge moeders, die door de zorg voor hun jonge kinderen (-3 jaar) niet kunnen deelnemen aan het gewone aanbod Nederlands voor anderstaligen. De moeders volgen les, samen met hun kindjes. Geleidelijk aan maken ze de overstap naar lessen in een apart lokaal binnen hetzelfde gebouw, terwijl vrijwilligsters zorgen voor kinderoppas.
 

Zowel hoger geschoolde als laaggeschoolde anderstaligen kunnen Nederlands leren in het project. Er zijn twee lesgroepen, één met een lesgever van CVO DTL Herentals, één met een lesgever van CBE Kempen. Het project is gepland tot eind december 2017. Daarna kunnen de vrouwen doorstromen naar de reguliere lessen Nederlands binnen het CBE Kempen of CVO DTL Herentals.
 

Het Nederlands wordt zoveel mogelijk aangeleerd binnen de context ‘moeder zijn’. Er is heel veel oefenkans met de begeleidsters en de vrijwilligsters.
 

Het feit dat de cursisten samen met hun jonge kinderen op de lesplaats aanwezig zijn, wordt benut om de moeders te ondersteunen als voornaamste opvoeder. Tijdens gezamenlijke sessies met de moeders en kinderen worden thema’s uit moeder- en kindzorg besproken onder begeleiding van een vroedvrouw van Kind en Gezin. De moeders kunnen ook altijd met hun individuele vragen bij haar terecht. De vroedvrouw beantwoordt de vragen of verwijst door naar verdere gezondheidszorg indien nodig.
 

Zoals reeds werd aangehaald, worden de kinderen opgevangen door vrijwilligers. Nieuwe vrijwilligers zijn dan ook altijd welkom. Vrouwen die graag met jonge kinderen werken, kunnen vrijblijvend contact opnemen met Myriam.Marien@basiseducatiekempen.be.
 

In onderstaande documenten is nog meer informatie over het project Moeder-taal terug te vinden:
 

Deelnemersfolder
Begeleidende brief
Vrijwilligers
Draaiboek Moeder-taal Geel
Perstekst moeder-taal 24.03.2017
Moeder-taal is een samenwerking tussen CBE Kempen, CVO DTL Herentals, Kind & Gezin, Agentschap Inburgering & integratie en het Project Wegwijzer.