Sinds het begin van het Projet Wegwijzer in mei 2016 werden er al verschillende documenten opgemaakt.

Hier kan u alvast de omgevingsanalyse en de projectplanning terugvinden. Ook de Couleur Locale Middenkempen van het Agentschap Integratie & Inburgering is hier terug te vinden. 
Het jaarverslag van 2017 kan u hier raadplegen, net als het jaarverslag van 2016

Zodra er andere documenten opgemaakt worden, kan u ook terecht op deze pagina.