Tewerkstellingsmogelijkheden binnen de ISOM tewerkstellingsdienst

De tewerkstellingsdienst heeft een aantal initiatieven opgericht, waaraan cliënten kunnen deelnemen. Het doel van deze initiatieven is om cliënten te doen groeien op verschillende vlakken: werkervaring, kennis, vaardigheden en attitudes, …

- Tewerkstelling met art.60§7
Voor wie: elke persoon die gerechtigd is op leefloon of financieel maatschappelijke hulp.
Wat: Je gaat aan het werk als klusjesman, logistieke hulp, keukenhulp, bediende, … in diensten van het OCMW of bij een plaatselijke VZW of bedrijf.
Je krijgt een arbeidscontract van het OCMW van je woonplaats, en dit voor de duur die nodig is om weer in orde te zijn met de sociale zekerheid.
Het doel is om mensen werkervaring op te laten doen, zodat zij bij het einde van hun art.60-contract sterker staan om de stap te zetten naar een latere tewerkstelling. Tijdens de art.60-tewerkstelling wordt er door de trajectbegeleiders aandacht besteed aan ondersteuning en vorming.

- Voortraject ‘Travoo’:
Voor wie: Leefloongerechtigden voor wie een tewerkstelling of opleiding nog te moeilijk is omwille van diverse redenen, maar die de stap op termijn wel willen zetten.
Wat: via vorming en atelierwerk in een kleine groep, wordt samen op zoek gegaan naar welke job of opleiding het beste bij de kandidaat past.
Travoo wordt georganiseerd met de steun van het Europees sociaal fonds (ESF).

- Oriëntatieproject:
Dit is een project waarin werken met art.60§7 en leren gecombineerd wordt. Deelnemers van verschillende werkplaatsen komen 2 keer per week samen, waarbij zij vorming krijgen over allerlei onderwerpen. Het doel is dat de deelnemers bij het einde van hun tewerkstelling een duidelijk job – of opleidingsperspectief voor ogen hebben.
Er wordt gestart met een assessment, dan volgt er beroepsoriëntatie, een computercursus, worden de reken- en taalvaardigheden opgefrist, wordt er geoefend op solliciteren en sociale vaardigheden. Er wordt ook kort aandacht besteed aan het omgaan met een beperkt budget en het koken met gezonde voeding.
Ook het oriëntatieproject wordt georganiseerd met de steun van het Europees sociaal fonds (ESF).

- Wep+:
Voor wie: werkzoekenden die langer dan 2 jaar een werkloosheidsuitkering ontvangen, langer dan 2 jaar ingeschreven zijn als niet-werkend werkzoekende of sinds 1 jaar gerechtigd zijn op leefloon.
Wat: Gedurende 1 jaar wordt men tewerkgesteld. Dit kan als groenarbeider in de plantsoendienst of als logistiek assistent of maaltijdbegeleider bij het WZC Sint-Anna van OCMW Herentals. Hierbij wordt ervaring opgedaan in de taken eigen aan de job, maar er is ook een sollicitatiecursus en persoonlijke begeleiding. Hierdoor worden de kansen van de deelnemer vergroot om bij afloop van de wep+ tewerkstelling een job te vinden in het normaal arbeidscircuit.
Participerende OCMW'S: