Huis van het Kind Middenkempen werkt rond opvoedingsondersteuning aan het volgende:

1. infomomenten voor (groot)ouders rond allerlei thema’s die horen bij het leven in een gezin en grootbrengen van kinderen. Een overzicht vind je o.a. op deze website

2. pedagogisch advies door een professioneel medewerker.
- Tijdens de ontmoetingsmomenten (zie Peuters & Zo)
- Tijdens de openingsmomenten van het loket van jouw lokale Huis van het Kind, waar je vrij kan binnenwandelen.
- Op afspraak met een pedagogisch medewerker (zie contactgegevens)