Huis van het Kind Middenkempen werkt blijvend aan een sterk onderbouwd en zeer makkelijk toegankelijk ontmoetingsmoment waar alle ‘opvoeders’ vrij kunnen binnenwandelen. Dit aanbod zal in de toekomst nog verder uitgebreid en uitgediept worden zodat iedereen die met kinderen en jongeren begaan is, hier makkelijk terecht kan. Momenteel is ons ontmoetingsmoment gericht op 0 tot 3-jarigen maar ook ouders van kinderen uit andere leeftijdscategorieën die graag langskomen, zijn van harte welkom!